İşletme Nedir ?

krediustasi
Mayıs 6, 2017
işletme yönetimi nedir ?

İşletme Nedir?

İşletme; kar amacı taşımayan kurumların üretim araçlarının sağlanması, kurulması, üretilen hizmet ve malların; pazarlanması, yönetilmesi, örgütlenmesi ve finansal durumların izlenmesini inceleyen bir bilim dalıdır. İşletme terimi aynı zamanda Türkçe’de; hizmet ve mal üretiminin gerçekleştirildiği birimler içinde kullanılır.
İşletme bilimi, sosyal bir bilimdir. 3 ana başlık altında çeşitlendirilen işletme çeşitleri şu şekilde sıralanabilir;
Büyüklüklerine göre işletmeler; Büyük ölçekli, orta ölçekli ve küçük ölçekli işletmeler olara ayrılırlar.
Mülkiyet bakımdan işletmeler; Karma, Kamu ve Özel işletmeler olarak iç başlık altında incelenir. Şahısların kurduğu işletmeler özel işletmeler, Devletin kurduğu işletmeler kamu işletmeler, devlet ve şahısın kurduğu işletmeler ise karma işletmeler olarak isimlendirilir.
Faaliyet konularına işletmeler; Hizmet ve ürün üreten işletmeler olarak 2 başlık altında incelenmektedir.

İşletme Bölümü Nedir?

İşletme bölümü üniversitelerde okutulan; maden, fabrika, banka gibi hizmet ve ürün üretilen kuruluşlarda, üretimin daha verimli olarak yapılması için eleman yetiştiren bir bölüm dalıdır. İşletme bölümü nedir sorusuna üniversiteler ön lisans ve lisans olarak okunabilen bir bölümdür cevabı da verilmektedir. Eğitimini tamamlayan öğrenciler aldıkları diplomalar ile birlikte işletmeci unvanına sahip olurlar. Bu unvanla birlikte mal ve hizmet üreten kurum ve kuruluşların farklı departmanlarında görev yapabilirler. Ayrıca kendi işletmelerini açarak kariyerlerini o şekilde de belirleyebilirler. İşletme bölümü nedir sorusu oldukça kapsamlı bir sorudur ve bir işletmeci kendini geliştirdiği takdirde bir çok iş alanında iş bulma imkanına sahip olur.

İşletme Yönetimi Nedir ?

Kişilerin iş birliği içinde davranmalarını sağlayan ve kişileri bir amaca yöneltme faaliyetlerinin hepsine işletme yönetimi denilmektedir. İşletme yönetimi nedir sorusu işletme bölümü öğrencilerine çok sık sorulan bir sorudur. Aynı zaman işletme sahiplerinin bu konu hakkında bilgi sahibi olması gerekir.
Kişiler bazı amaçlarını tek başlarına gerçekleştiremez. Bu amaçları gerçekleştirmek için yapılan ve yürütülen grup faaliyetlerine yönetim ismi verilmektedir. İşletme; insan ihtiyaçlarının karşılanması için bilgi, teknoloji ve finansal kaynak gibi üretim faktörlerinin en etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasıyla, uzun dönemde kar, sosyal sorumluluk ve süreklilik amacı güder. İşletme nedir sorusuna kısaca; hizmet ve mal üreten üretmek kurulmuş olan ekonomik birimler ve bu birimleri incelemeye alan bir bilim dalıdır cevabı verilebilir.

İşletme Nedir İş Olanakları Nelerdir?

İşletme bölümü, İktisadi ve İdari Bölümü fakültesi çatısı altında okutulan bir bölüm dalıdır. Oldukça geniş bir çalışma alanı bulunmaktadır. İşletme bölümü mezunu kişi, kamu ve özel sektörde çalışma imkanına sahip olur. İşletme nedir ve iş olanakları nedir sorusuna özet olarak; işletmeler içinde farklı departmanlarda çalışma imkanı sağlamaktadır cevabı verilebilir. İşletme bölümü mezunu birey Sayıştay denetçiliği, kaymakamlık, idari yargı hakimliği, bakanlığı bağlı kuruluşlarda; müfettişlik, uzmanlık, denetmenlik ve kontrolörlük gibi meslekleri icra edebilir.

İktisadi İşletme Nedir?

İktisadi işletme nedir sorusuna kısaca ticarethane cevabı verilebilir. İktisadi İşletme; Türk Ticaret Kanununda ‘’ Fabrika, ticari şekilde işletilen yerler ve ticarethaneler ticari işletme sayılır’’ şeklinde ifade edilmiştir.

İşletmenin amaçları şu şekilde sıralanabilir.;
İşletmenin temel amacı kar sağlamaktır. Bir işletmenin belli bir dönem sonunda elde etmiş olduğu net gelirlerin toplamına denir.
İşletmelerin amaçları arasında topluma hizmet etmekte vardır. Yaşadıkları toplumun ürünü olan işletmeler, topluma katkı sağlamayı amaç edinmişlerdir.
Bunlar dışında işletmelerin özel amaçları da bulunmaktadır. Bunlar işletmeden işletmeye değişse de temel olarak şu şekildedir;

  • Uzun dönemli bir büyüme,
  • Nitelikli ve nicelikli mal sunma,
  • Personellerine uygun maaş verme ve personellerin sigortalarını sağlama,

Toplumsal sorumluluk.

İlginizi Çekebilecek Yazı Linkleri ;

En ucuz kredi hangisi ?

Altın nasıl anlaşılır

Bir önceki yazımız olan Eureko Sigorta Nedir? Provizyon Nasıl Alınır? başlıklı makalemizde eureko sigorta, eureko sigorta nasıl ve eureko sigorta nedir hakkında bilgiler verilmektedir.

Dmca project